ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางโกลนวิทยา

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
            โรงเรียนยางโกลนวิทยา  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2561  ตั้งแต่วันที่  25 - 28  มีนาคม  2561  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

- รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน -
1. ประกาศรับสมัครนักเรียน
https://www.yangklonewittaya.ac.th/datas/file/1518035579.pdf

 
^