ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางโกลนวิทยา

วันสถาปนาโรงเรียนยางโกลนวิทยา

        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนยางโกลนวิทยา โดยมีการทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีบุญข้าวเปลือก ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


 
^